ประชุมสภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 1/2562

23 พ.ค. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 743กิจกรรม กกร.

ประชุมสภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 1/2562 มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14:00-16:00 น. ณ ห้องประชุม 2208 ชั้น 22 อาคาร ปตท สำนักงานใหญ่

กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด