ประชุมคณะกรรมการ IMT-GT (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2562

28 พ.ค. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 719กิจกรรม กกร.

ประชุมคณะกรรมการ IMT-GT (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2562 มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14:00-16:00 น. ณ สภาอุตสาหกรรมฯ

กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด