ประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจระดับทวิภาคี ภายใต้กรอบ กกร. ครั้งที่ 1/2562

07 มิ.ย. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 913กิจกรรม กกร.

ประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจระดับทวิภาคี ภายใต้กรอบ กกร. ครั้งที่ 1/2562 มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3305 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด