ประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชนฯ (กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 ณ จังหวัดกาญจนบุรี)

12 พ.ย. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 922กิจกรรม กกร.

ประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอรพิม ชั้น 2 อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด