เข้าพบหารือ Mr.Hideaki Iwasaki, Country Director, Asian Development Bank (ADB)

30 พ.ย. 2560        จำนวนผู้เข้าชม 470

gms - freta , gms - bcคุณสมยศ ตั้งมีลาภ ประธาน GMS Business Council (ประเทศไทย) ได้เข้าพบเพื่อหารือกับ Mr.Hideaki Iwasaki, Country Director, Asian Development Bank (ADB) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ADB Resident Mission (ประเทศไทย) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ GMS - BC และ GMS - FRETA รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอนุภูมิภาค GMS เช่น Transport Infrastructure Development, Training program for truck driver, Young Entrepreneur, Women Entrepreneur และ Digital Economy เป็นต้น


  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด
ข่าวสาร