การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ กกร. ประจำปี 2561

03 เม.ย. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 549ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สถานที่ : ณ โรงแรมดุสิตธานี


  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด