การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ กกร. ประจำปี 2561

07 พ.ค. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 405ครั้งที่ 5 วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สถานที่ : ณ ห้องนภาลัยรูม โรงแรมดุสิตธานี


  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด