การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ กกร. ประจำปี 2561

05 มิ.ย. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 386

ประชุม กกร.ครั้งที่ 6 วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสมาคมธนาคารไทย

สถานที่ : ณ โรงแรมดุสิตธานี


  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด