การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ กกร. ประจำปี 2561

03 ก.ค. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 255ครั้งที่ 7 วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสมาคมธนาคารไทย

สถานที่ : ณ โรงแรมดุสิตธานี


  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด