การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ กกร. ประจำปี 2561

04 ก.ย. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 243ครั้งที่ 9 วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสมาคมธนาคารไทย

สถานที่ : ณ โรงแรมดุสิตธานี


  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด