การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ กกร. ประจำปี 2561

02 ต.ค. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 213ครั้งที่ 10 วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สถานที่ : ณ โรงแรมดุสิตธานี


  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด