การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ กกร. ประจำปี 2561

06 พ.ย. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 28ครั้งที่ 11 วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สถานที่ : ณ โรงแรมดุสิตธานี
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด
ข่าวสาร