การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ กกร. ประจำปี 2561

04 ธ.ค. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 214ครั้งที่ 12 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สถานที่ : ณ โรงแรมดุสิตธานี


  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด