ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

09 ก.พ. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 447ประชุมเรื่อง : รับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

สถานที่ : ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด