ประชุมการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

14 ก.พ. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 483ประชุมเรื่อง : การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

สถานที่ : ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด