ประชุมชี้แจงร่างข้อบังคับสภาธุรกิจ ให้ประธานสภาธุรกิจและทีมงาน

27 มี.ค. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 454

ร่างข้อบังคับสภาธุรกิจประชุมเรื่อง : ประชุมชี้แจง ร่างข้อบังคับสภาธุรกิจ ให้ประธานสภาธุรกิจและทีมงาน โดยคณะกรรมการอำนวยการสภาธุรกิจภายใต้กรอบ กกร.
 
ประชุมชี้แจงข้อบังคับสภาธุรกิจ (ฉบับใหม่) โดยคณะกรรมการอำนวยการสภาธุรกิจระดับทวิภาคีภายใต้กรอบ กกร. สำหรับแจ้งต่อประธานสภาธุรกิจระดับทวิภาคีภายใต้กรอบ กกร. และทีมงาน ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
 
สถานที่ : ณ ห้องประชุม Board room 2 ชั้น 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด