ประชุม คณะทำงานเพื่อพิจารณามาตรฐานการบัญชี IFRS 9

14 มี.ค. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 519

ifrs 9 , มาตรฐานการบัญชี ifrs 9ประชุมเรื่อง : ประชุม คณะทำงานเพื่อพิจารณามาตรฐานการบัญชี IFRS 9 จัดขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น. 
 
สถานที่ : ณ ห้อง GS1-2 ชั้น 3 ศูนย์ฯสิริกิติ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด