ประชุมคณะกรรมการ GMS - FRETA (Thailand) ครั้งที่ 3/2561

20 มี.ค. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 405

gms-fretaประชุมเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการ GMS - FRETA (Thailand) ครั้งที่ 3/2561 ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. 
 
สถานที่ : ณ ห้องประชุม GS 1 room 2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด