ประชุมหารือการดำเนินงานสภาธุรกิจ IMT - GT

27 มี.ค. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 317

imt - gtประชุมเรื่อง : ขอเชิญประชุมหารือการดำเนินงานสภาธุรกิจ IMT - GT เพื่อพิจารณาโครงสร้างการดำเนินงาน และหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับภาครัฐ ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 - 17.30 น.

สถานที่ : ณ ห้อง 3303 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด