อัตราแลกเปลี่ยนเงินฝาก

สกุลเงิน ซื้อ ขาย
USD 31.44 31.52
GBP 40.5482 40.6689
EUR 35.6315 35.7318
JPY 28.5110 28.6114
HKD 3.9867 3.9993
SKD 23.0330 23.0997
MYR 7.5533 7.5969
PHP 0.5909 0.5943
CNY 4.5848 4.6146
NZD 21.0439 21.1234
AUD 22.3214 22.3907
NOK 3.6544 3.6682
CHF 31.4635 31.5623
18 ม.ค. 2562

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ราคาน้ำมัน

ประเภท ราคา บาท/ลิตร
Blue Gasoline 95 33.76
Blue Diesel 25.69
Blue Gasohol 91 26.08
Blue Gasohol E20 23.34
NGV 16.07
Blue Gasohol 95 26.35
Blue Gasohol E85 19.34
HyForce Premium Diesel 29.29
21 ม.ค. 2562 15:13:54

หุ้น

* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 21/01/2562 15:13:49
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,591.33 +7.56 +0.48 1,595.16 1,585.24 8,423,268 31,317.09
SET50 1,066.78 +5.83 +0.55 1,069.92 1,061.78 710,918 24,438.29
SET100 2,336.76 +13.07 +0.56 2,343.94 2,326.55 982,856 26,839.86
sSET 740.86 +3.55 +0.48 741.72 738.95 116,324 440.18
SETHD 1,206.34 +14.44 +1.21 1,209.09 1,195.57 197,736 8,637.72
SETCLMV 959.45 +8.05 +0.85 962.94 951.89 434,634 11,203.03
SETTHSI 1,024.83 +7.53 +0.74 1,027.46 1,020.88 395,616 17,187.81
mai 362.15 +4.53 +1.27 363.61 361.72 236,514 327.13