อัตราแลกเปลี่ยนเงินฝาก

สกุลเงิน ซื้อ ขาย
USD
GBP
EUR
JPY
HKD
SKD
MYR
PHP
CNY
NZD
AUD
NOK
CHF
01 ม.ค. 2513

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ราคาน้ำมัน

ประเภท ราคา บาท/ลิตร
23 พ.ค. 2562 06:34:25

หุ้น

* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 23/05/2562 00:30:12
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,626.91 +16.42 +1.02 1,628.06 1,616.49 14,186,110 50,932.60
SET50 1,083.04 +11.44 +1.07 1,084.22 1,076.22 963,759 34,958.79
SET100 2,387.91 +27.36 +1.16 2,389.66 2,371.06 1,928,363 42,722.88
sSET 739.96 +7.98 +1.09 740.54 734.09 273,730 1,039.29
SETCLMV 1,016.96 +15.66 +1.56 1,016.96 1,006.54 520,246 14,453.81
SETHD 1,196.65 +9.95 +0.84 1,197.19 1,187.09 598,975 18,871.72
SETTHSI 1,041.33 +11.80 +1.15 1,041.48 1,033.69 801,491 30,534.24
SETWB 1,009.07 +12.71 +1.28 1,010.95 1,000.25 708,168 10,829.53
mai 340.17 +2.30 +0.68 341.04 338.38 240,175 469.89