อัตราแลกเปลี่ยนเงินฝาก

สกุลเงิน ซื้อ ขาย
USD 30.08 30.17
GBP 39.3334 39.4825
EUR 33.0713 33.1846
JPY 27.4595 27.5626
HKD 3.8209 3.8380
SKD 21.9607 22.0409
MYR 7.1344 7.1859
PHP 0.5825 0.5861
CNY 4.2260 4.2570
NZD 19.5008 19.5788
AUD 20.2676 20.3442
NOK 3.2661 3.2809
CHF 30.1789 30.2812
09 ธ.ค. 2562

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ราคาน้ำมัน

ประเภท ราคา บาท/ลิตร
01 ม.ค. 2513 07:00:00

หุ้น

* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 10/12/2562 00:30:06
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,552.96 -6.03 -0.39 1,559.93 1,548.01 17,697,349 40,704.02
SET50 1,047.02 -1.74 -0.17 1,049.56 1,041.28 1,288,321 25,294.31
SET100 2,297.62 -4.55 -0.20 2,304.31 2,285.47 1,798,519 29,679.65
sSET 671.57 -6.94 -1.02 682.31 671.57 243,777 1,436.69
SETCLMV 964.70 +1.34 +0.14 967.85 959.83 207,338 7,586.33
SETHD 1,113.41 +2.82 +0.25 1,116.91 1,108.94 342,305 8,224.47
SETTHSI 961.45 -0.77 -0.08 963.61 955.26 1,055,405 20,665.93
SETWB 985.25 -4.89 -0.49 990.30 979.48 367,900 10,660.71
mai 311.14 -2.75 -0.88 314.13 310.87 387,971 404.51