อัตราแลกเปลี่ยนเงินฝาก

สกุลเงิน ซื้อ ขาย
USD 31.38 31.48
GBP 40.3708 40.5076
EUR 33.8789 33.9795
JPY 28.0615 28.1570
HKD 4.0078 4.0236
SKD 22.3116 22.3881
MYR 7.3503 7.3923
PHP 0.6052 0.6078
CNY 4.4152 4.4467
NZD 19.6905 19.7632
AUD 20.4454 20.4983
NOK 3.3320 3.3470
CHF 31.8642 31.9691
25 ก.พ. 2563

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ราคาน้ำมัน

ประเภท ราคา บาท/ลิตร
01 ม.ค. 2513 07:00:00

หุ้น

* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,439.10 - - - - - -
SET50 967.92 - - - - - -
SET100 2,120.87 - - - - - -
sSET 611.67 - - - - - -
SETCLMV 846.56 - - - - - -
SETHD 1,030.68 - - - - - -
SETTHSI 887.81 - - - - - -
SETWB 890.55 - - - - - -
mai 282.04 - - - - - -