อัตราแลกเปลี่ยนเงินฝาก

สกุลเงิน ซื้อ ขาย
USD 30.15 30.24
GBP 38.1577 38.3019
EUR 33.0541 33.1659
JPY 27.5110 27.6163
HKD 3.8217 3.8386
SKD 21.8232 21.9009
MYR 7.1015 7.1476
PHP 0.5736 0.5775
CNY 4.2006 4.2293
NZD 18.7067 18.7825
AUD 20.0153 20.0895
NOK 3.2715 3.2854
CHF 30.0463 30.1448
16 ต.ค. 2562

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ราคาน้ำมัน

ประเภท ราคา บาท/ลิตร
01 ม.ค. 2513 07:00:00

หุ้น

* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,634.46 - - - - - -
SET50 1,091.29 - - - - - -
SET100 2,402.36 - - - - - -
sSET 734.03 - - - - - -
SETCLMV 1,014.37 - - - - - -
SETHD 1,147.05 - - - - - -
SETTHSI 1,006.98 - - - - - -
SETWB 1,015.67 - - - - - -
mai 336.54 - - - - - -