อัตราแลกเปลี่ยนเงินฝาก

สกุลเงิน ซื้อ ขาย
USD 31.46 31.55
GBP 41.4381 41.5903
EUR 35.5092 35.6185
JPY 27.9426 28.0419
HKD 3.9849 4.0018
SKD 23.1061 23.1855
MYR 7.6289 7.6733
PHP 0.5839 0.5888
CNY 4.6326 4.6644
NZD 21.2787 21.3631
AUD 21.9452 22.0125
NOK 3.6597 3.6734
CHF 31.3036 31.3982
20 มี.ค. 2562

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ราคาน้ำมัน

ประเภท ราคา บาท/ลิตร
Blue Gasoline 95 36.26
Blue Diesel 27.29
Blue Gasohol 91 28.58
Blue Gasohol E20 25.84
NGV 16.23
Blue Gasohol 95 28.85
Blue Gasohol E85 20.64
HyForce Premium Diesel 30.89
21 มี.ค. 2562 00:50:08

หุ้น

* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 21/03/2562 00:29:57
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,627.62 -2.47 -0.15 1,635.42 1,626.97 12,315,047 36,490.69
SET50 1,081.97 -2.33 -0.21 1,088.68 1,081.30 844,331 24,501.25
SET100 2,383.74 -4.27 -0.18 2,397.41 2,382.40 1,263,338 29,360.05
sSET 773.70 +1.79 +0.23 774.50 771.31 211,406 789.80
SETHD 1,222.43 -5.19 -0.42 1,231.07 1,221.79 340,812 11,794.03
SETCLMV 1,028.49 +1.91 +0.19 1,030.37 1,024.24 250,891 8,721.92
SETTHSI 1,039.96 -3.01 -0.29 1,046.66 1,039.69 603,646 19,486.67
mai 366.03 +1.57 +0.43 366.53 364.74 270,208 440.05