อัตราแลกเปลี่ยนเงินฝาก

สกุลเงิน ซื้อ ขาย
USD
GBP
EUR
JPY
HKD
SKD
MYR
PHP
CNY
NZD
AUD
NOK
CHF
01 ม.ค. 2513

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ราคาน้ำมัน

ประเภท ราคา บาท/ลิตร
01 ม.ค. 2513 07:00:00

หุ้น

* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 30/05/2563 03:19:47
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,342.85 +5.34 +0.40 1,342.88 1,323.12 19,118,594 96,186.64
SET50 896.01 +7.17 +0.81 896.10 879.17 3,780,483 64,422.71
SET100 1,974.61 +13.75 +0.70 1,974.81 1,938.63 5,832,850 75,327.07
sSET 576.19 -7.43 -1.27 583.25 573.64 1,291,247 4,810.76
SETCLMV 881.26 +0.17 +0.02 882.99 868.25 1,457,638 25,131.85
SETHD 888.80 +0.14 +0.02 889.04 875.62 1,399,654 26,178.01
SETTHSI 823.64 +3.83 +0.47 823.76 809.62 3,282,848 58,009.04
SETWB 905.88 +10.18 +1.14 905.88 884.07 961,219 18,992.28
mai 284.87 +0.27 +0.09 286.54 282.91 455,204 903.13