อินโดนีเซียขึ้นค่าแรง ’61 ดึงความน่าสนใจลงทุน

01 ก.พ. 2561

รัฐบาล โจโก วิโดโด , อินโดนีเซียขึ้นค่าแรง , ค่าครองชีพ , ค่าแรงขั้นต่ำที่ผ่านมาประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติ เนื่องจากยังมีค่าจ้างแรงงานไม่สูง ทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าที่ออกมาต่ำกว่าการผลิตในประเทศ ทว่าในช่วงที่ผ่านมาประเทศในภูมิอาเซียนได้มีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้น เพื่อหวังยกระดับรายได้ของแรงงาน ซึ่งเป็นกำลังซื้อสำคัญของประเทศนั้นๆ เช่นเดียวกับประเทศไทย ล่าสุดมีการพิจารณาปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 5 - 22 บาท/วัน ตามพื้นที่ ซึ่งจะมีผลในช่วงเดือน เม.ย. 2561 อีกประเทศที่มีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ คือ อินโดนีเซีย
 
สิริบุษย์ อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคร.) ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ได้ให้ข้อมูลว่า รัฐบาลท้องถิ่นของอินโดนีเซียได้ประกาศค่าแรงขั้นต่ำใหม่ ตามที่กฎหมายแห่งชาติกำหนดให้เทศบาลการปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศค่าแรงขั้นต่ำ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2561 โดยรัฐบาลอินโดนีเซียกำหนดขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไว้ 8.71% ซึ่งพอจะทำให้แรงงานสามารถปรับตัวให้เข้ากับค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ ทั้งนี้ เมื่อย้อนดูแพ็กเกจนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล โจโก วิโดโด ที่ออกมาเมื่อปี 2558 นั้น ได้มีการแนะนำสูตรคำนวณเพื่อให้อินโดนีเซียมีค่าแรงขั้นต่ำที่ค่อยๆ ปรับขึ้น และสามารถคาดการณ์ได้ทั่วประเทศ เพื่อให้สภาพการลงทุนและบรรยากาศในการดำเนินธุรกิจน่าสนใจมากขึ้น เพื่อไม่ให้กลายเป็นภาระของบริษัทที่จะนำไปสู่การปลดพนักงาน หรือย้ายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศอย่างเวียดนาม
 
สำหรับสูตรการคำนวณปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำใหม่ของอินโดนีเซีย คำนวณจากอัตราเงินเฟ้อและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ (จีดีพี) ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาตามข้อมูลจากสำนักงานสถิติของอินโดนีเซีย (BPS) ซึ่งอัตราเงินเฟ้อของอินโดนีเซียในปี 2560 อยู่ที่ 3.72% ขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 4.99% ในปี 2561 อัตราค่าแรงขั้นต่ำใหม่ของจาการ์ตา ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอินโดนีเซียอยู่ที่ 3.65 ล้านรูเปียห์ หรือประมาณ 270 ดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าก่อนหน้านี้สหภาพแรงงานท้องถิ่นจะเรียกร้องค่าแรงขั้นต่ำไว้ที่ 3.9 ล้านรูเปียห์ ซึ่งเป็นการคำนวณตามค่าครองชีพ แต่ปัญหาสำคัญของแรงงานในอินโดนีเซีย คือ ประสิทธิภาพ (โปรดักต์ทิวิตี้) ของแรงงานยังต่ำ จึงเป็นที่น่าสนใจมากว่าจะกระทบต่อความน่าสนใจในการดึงดูดให้เกิดการลงทุนทั้งจากนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศหรือไม่
 
สิริบุษย์ ให้ข้อมูลเพิ่มว่า ค่าแรงขั้นต่ำของอินโดนีเซียแบ่งตามเขตการปกครอง ก่อนหน้านี้อินโดนีเซียมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในจาการ์ตาอย่างมาก เนื่องจากค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการเรียกร้องของสหภาพแรงงานในประเทศ แต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการในอินโดนีเซียที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ทำให้หลายบริษัทต้องปลดพนักงาน หรือย้ายฐานการผลิตไปยังภูมิภาคอื่น หรือประเทศอื่นๆ ที่มีค่าแรงงานขั้นต่ำที่ถูกกว่า ปัจจุบันรัฐบาลมีสูตรคำนวณในการค่อยๆ ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นนักลงทุนหรือผู้ประกอบการไทยควรศึกษาข้อมูล เรื่องการจ้างงานและค่าแรงขั้นต่ำก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในอินโดนีเซีย
 
ที่มา : โพสต์ทูเดย์
https://www.posttoday.com/biz/aec/news/538162