นำทัพผู้ส่งออกบุกตลาดโลก! งานแสดงสินค้า BIOFACH 2018

08 ก.พ. 2561

best new product award 2018 , รองอธิบดีกรมการค้า , biofach 2018น.ส.สุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า วันที่ 14 - 17 ก.พ.นี้ กระทรวงจะนำคณะผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์ 22 บริษัท เข้าร่วมงานแสดงสินค้า BIOFACH 2018 ครั้งที่ 29 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ออแกนิก ที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในโลก ที่เยอรมนี โดยส่วนใหญ่เป็นเจ้าของสินค้ากลุ่มอาหาร เครื่องดื่มอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ เช่น ข้าวและผลิตภัณฑ์ ผัก ผลไม้ ชา กาแฟ น้ำตาลมะพร้าว เพื่อเปิดตัวให้ลูกค้าทั่วโลกรู้จักและผลักดันให้สามารถส่งออกได้เพิ่มขึ้น
 
“งานดังกล่าวเป็นงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ อินทรีย์ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นโอกาสดีที่จะเปิดตัวสินค้าอินทรีย์สู่ชาวโลก โดยเฉพาะข้าวและผลิตภัณฑ์ ที่สามารถเพิ่มมูลค่าจากเดิมได้อีกมาก เพราะมีผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า 2,535 บริษัท และ 71% ของผู้เข้าร่วมงานมาจาก 80 ประเทศทั่วโลก มีผู้เข้าชมงาน 51,453 คน จาก 129 ประเทศ และคูหาของประเทศไทย จัดให้มีการสาธิตทำอาหาร เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารไทย ดึงดูดความสนใจของผู้นำเข้า และผู้ชมงาน”
 
สำหรับการเข้าร่วมงานครั้งนี้ ยังได้คัดเลือกผู้ประกอบการ เข้าร่วมประกวด Best New Product Award 2018 โดยมีบริษัทให้สมัครเข้าร่วม 7 บริษัท และขั้นตอนสุดท้ายบริษัท NürnbergMesse จำกัด (NM) ผู้จัดงานได้คัดเลือก 4 ผลิตภัณฑ์จาก 4 บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม โดยเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าว อาทิ Instant Organic Purple Rice Cereal, Organic Popped Rice with Superfood และปีนี้ กระทรวงได้ร่วมกับบริษัท NürnbergMesse ซึ่งเป็นผู้จัดงาน BIOFACH จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอินทรีย์และสินค้าธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ภายใต้ชื่องาน Organic Expo-BIOFACH Southeast Asia ที่ประเทศไทย เพื่อช่วยยกระดับการจัดงานเข้าสู่มาตรฐานสากล ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยง และพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในอาเซียน. 
 
ที่มา : ไทยรัฐ 
https://www.thairath.co.th/content/1198558