โพลชี้คนไทยกังวลปัญหาค่าครองชีพสูง-ความไม่ปลอดภัยในชีวิต

28 พ.ค. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 236

สังคม , การเมือง , คนไทย , ค่าครองชีพ , เศรษฐกิจดุสิตโพลเผยคนไทยกังวลเรื่องเศรษฐกิจ ค่าครองชีพสูง ของแพง / ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 27 พ.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง "ความวิตกกังวลของคนไทย ณ วันนี้" โดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,182 คน ระหว่างวันที่ 22 - 26 พ.ค. กรณีจากการนำเสนอข่าวของสื่อต่างๆ ณ วันนี้ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ ล้วนเป็นภาพสะท้อนปัญหาของบ้านเมืองที่เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน สร้างความวิตกกังวลและความหนักใจให้กับประชาชนอย่างมาก เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง สรุปผลได้ดังนี้
 
ประชาชนวิตกกังวลด้านการเมืองไทย ณ วันนี้ เรื่องใดบ้าง?
 
  อันดับ 1  การเลือกตั้งและความเป็นประชาธิปไตยของบ้านเมือง 49.395%
  อันดับ 2  พฤติกรรมที่ไม่ดีของนักการเมือง ใส่ร้าย โจมตี เห็นแก่พวกพ้อง คอรัปชั่น 27.07%
  อันดับ 3  การบริหารประเทศและเสถียรภาพทางการเมือง 24.42%
  อันดับ 4  การทะเลาะเบาะแว้ง แตกแยก ขาดความสามัคคี 17.24%
  อันดับ 5  การเคลื่อนไหว การชุมนุมประท้วงของกลุ่มต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น 13.59%
 
ประชาชนวิตกกังวล ด้านเศรษฐกิจไทย ณ วันนี้ เรื่องใดบ้าง?
 
  อันดับ 1  ค่าครองชีพสูง ของกินของใช้ราคาแพง น้ำมัน ก๊าซหุงต้มขึ้นราคา 74.77% 
  อันดับ 2  ค้าขายไม่ดี การเงินฝืดเคือง 31.80% 
  อันดับ 3  เศรษฐกิจของประเทศไม่ดี ต่างชาติไม่กล้ามาลงทุน 24.77% 
  อันดับ 4  รัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ 21.48% 
  อันดับ 5  การจ้างงาน ตกงาน ปัญหาการว่างงาน 12.38% 
 
ประชาชนวิตกกังวล ด้านสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ณ วันนี้ เรื่องใดบ้าง? 
 
  อันดับ 1  ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 39.85% 
  อันดับ 2  ปัญหาปากท้อง รายได้น้อย รายจ่ายเยอะ เป็นหนี้35.38% 
  อันดับ 3  ความเหลื่อมล้ำทางสังคม มีความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนสูง 28.72% 
  อันดับ 4  คนขาดศีลธรรม เห็นแก่ตัว อารมณ์ร้อน มีเรื่องกันง่ายขึ้น 22.48% 
  อันดับ 5  เจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิด ทุจริต คอรัปชั่น 21.23% 
 
ประชาชนวิตกกังวลด้านใดมากที่สุด (ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ชีวิตความเป็นอยู่) 
 
  อันดับ 1  ด้านเศรษฐกิจ 39.73% เพราะ กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ การดำรงชีพ สภาพการเงินไม่คล่อง ทำให้ประเทศไม่พัฒนา การค้าการลงทุนชะงัก ฯลฯ 
  อันดับ 2  ด้านสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ 30.98% เพราะ เป็นเรื่องใกล้ตัว รู้สึกไม่ปลอดภัย สะท้อนให้เห็นว่าสังคมมีปัญหา กระทบต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม ฯลฯ 
  อันดับ 3  ด้านการเมือง 29.29% เพราะ ต่างชาติไม่ให้การยอมรับ ไม่เป็นประชาธิปไตย สร้างความขัดแย้ง บ้านเมืองวุ่นวาย ไม่สงบ กระทบต่อเศรษฐกิจ ฯลฯ 
 
ประชาชนมีวิธีแก้ไขความวิตกกังวลอย่างไร? 
 
  อันดับ 1  ทำใจ ปล่อยวาง ปลง 41.30% 
  อันดับ 2  ตั้งสติ นั่งสมาธิ สวดมนต์ ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 29.56% 
  อันดับ 3  หากิจกรรมคลายเครียด เช่น ดูหนัง ฟังเพลง อ่านหนังสือ ท่องเที่ยว ออกกำลังกาย 20.55% 
  อันดับ 4  หลีกเลี่ยงข่าวสารที่ทำให้เครียด ติดตามข่าวสารน้อยลง10.27% 
  อันดับ 5  อดทน ตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ทำงานต่อไป 7.97%
 
ที่มา: โพสต์ทูเดย์ 
https://www.posttoday.com/economy/552488