ภาคประมงเซ็ง! ยัดไส้กฎหมายแรงงานบังคับ

14 ส.ค. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 143สมาคมการประมงฯ ระบุรับไม่ได้กฎหมายขจัดแรงงานบังคับ หวั่นทำนายจ้างเข้าคุกเพียบ
 
นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. ... ที่กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เนื่องจากเป็นกฎหมายที่หากออกมาแล้วจะมีปัญหาทางในปฏิบัติและการทำงานของเอกชน
 
ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้เชิญผู้มีส่วนได้เสียประชุมในเวทีรับฟังความเห็นในวันที่ 15 ส.ค. ซึ่งทุกหน่วยงานพร้อมไป แต่ทางสมาคมก็เห็นว่าควรมีการทำกฎหมายเปรียบเทียบให้เห็นด้วยว่าร่างกฎหมายที่ออกมาเกินเลยไปกว่าที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) กำหนดหรือไม่ โดยขอให้ทำเป็นร่างเปรียบเทียบเป็นภาษาไทยให้ผู้มีส่วนได้เสียทำความเข้าใจก่อนที่จะรับฟังความคิดเห็น
 
นายมงคล กล่าวว่า ร่างกฎหมายที่กระทรวงแรงงานกำลังจัดทำมีการสอดไส้ในบางมาตรา เช่น มาตรา 6 ที่เพิ่มเติม (4) และ (5) เข้ามา ซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับความผิดกรณีบังคับหรือข่มขืนใจผู้อื่นโดยไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด และบัญญัติถึงความผิดกรณีไม่จัดให้มีเวลาพักตามที่กฎหมายกำหนด หรือไม่ให้พักผ่อนอย่างเพียงพอต่อสภาพของการงานตามลำดับ
 
ทั้งนี้ ประเด็นที่สมาคมกังวัลคือบทบัญญัติข้างต้นนี้จะทำให้นายจ้างต้องรับผิดอาญากันมากขึ้น เพราะการกระทำผิดตามมาตรา 6 เป็นความผิดที่มีโทษอาญาที่รุนแรง ทั้งโทษจำคุกและโทษปรับ เช่น กรณีผู้ใดหลอกลวง หรือให้ข้อมูลเท็จเป็นเหตุให้บุคคลทำงานหรือบริการที่เป็นการใช้แรงงานบังคับต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท และหากกระทำต่อบุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี ต้องระวางโทษหนักเป็น 2 เท่า
 
นอกจากนี้ ร่างกฎหมายยังตัดผู้แทนสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยออกจากคณะกรรมการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับเพื่อให้มีจำนวนผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างอย่างละ 2 คนเท่ากัน ทั้งที่ภาคการประมงมีปัญหากับแรงงานที่ี่ซับซ้อนมากแต่ถูกตัดออกไป
 
ที่มา: โพสต์ทูเดย์
https://www.posttoday.com/economy/560684
ข่าวสาร