ครม.ไฟเขียว ตั้ง บุณยฤทธิ์ นั่งปลัดกระทรวงพาณิชย์

15 ส.ค. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 182

กระทรวงพาณิชย์ , ปลัดกระทรวงพาณิชย์ , ครม. , wtoที่ประชุมครม.อนุมัติตั้ง "บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร " อธิบดีกรมการค้าภายในให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ถือเป็นผู้ชายคนแรกในรอบเกือบ 7 ปี ที่ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุด
 
เมื่อวันที่ 14 ส.ค.ได้มีมติแต่งตั้งให้นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์ แทนนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์คนปัจจุบันที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.2561 โดยจะมีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2561 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
 
ทั้งนี้ นายบุณยฤทธิ์ ถือเป็นผู้ชายคนแรกในรอบเกือบ 7 ปี ที่ได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดของกระทรวงพาณิชย์ เพราะก่อนหน้านี้ มีผู้หญิงทั้งหมดที่ได้ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงฯ เริ่มตั้งแต่นางวัชรี วิมุกตายน ขึ้นเป็นปลัดหญิงคนแรกเมื่อปี 2555 จากนั้นก็เป็นผู้หญิงที่ได้ขึ้นเป็นปลัด คือ นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร และน.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ และนางนันทวัลย์ รวมแล้ว 5 คนติดต่อกัน
 
พร้อมกันนี้ ครม.ได้อนุมัติการแต่งตั้งผู้บริหารระดับอธิบดีอีก 3 ตำแหน่ง ได้แก่ นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นอธิบดีกรมการค้าภายใน น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2561 เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
 
แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ มองว่าที่ผ่านมาปลัดกระทรวงมีวาระการทำงานเพียงคนละ 1 ปี ทำให้งานไม่ต่อเนื่อง เพราะหมดวาระไปก่อน การแต่งตั้งครั้งนี้ จึงให้ความสำคัญกับความต่อเนื่องของการทำงาน นายบุณยฤทธิ์จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม เพราะจะเกษียณอายุราชการในปี 2563 ซึ่งการทำงานจะเน้นในเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
 
สำหรับนายบุณยฤทธิ์ ตำรงตำแหน่งสำคัญหลายกรม เคยเป็นรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ จากนั้นไปเป็นอธิบดีกรมการค้าภายใน ไปเป็นเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก (WTO) และกลับมาเป็นอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จากนั้นได้กลับไปเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นครั้งที่ 2 ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงในครั้งนี้
 
นายวิชัย ถือเป็นลูกหม้อกรมการค้าภายใน เคยเป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานปศุสัตว์และสัตว์น้ำ จากนั้นขยับขึ้นเป็นเลขานุการกรมการค้าภายใน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต้นทุนและกำหนดราคาสินค้า เป็นรองอธิบดีกรมการค้าภายใน ก่อนย้ายไปเป็นรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และเป็นรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ตำแหน่งล่าสุดก่อนขยับขึ้นเป็นอธิบดี
 
ขณะที่ น.ส.บรรจงจิตต์ ผ่านงานมาหลายกรม เคยเป็นที่ปรึกษาคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก (WTO) เป็นทูตพาณิชย์ที่กรุงลอนดอน เป็นผู้อำนวยการสำนักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ก่อนขยับขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และจากนั้นไปเป็นอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ตำแหน่งล่าสุด ก่อนขยับขึ้นเป็นอธิบดี
 
ด้านนายวุฒิไกร เริ่มรับราชการที่กรมการค้าต่างประเทศ จากนั้นเป็นผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้อำนวยการสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาท สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และขยับขึ้นเป็นที่ปรึกษาการพาณิชย์ และผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ตำแหน่งล่าสุดก่อนขึ้นเป็นอธิบดี
 
ที่มา: โพสต์ทูเดย์
www.posttoday.com/economy/560822