"พาณิชย์" จัดสัมมนา "ไทย-ยูเรเซีย : รุกหน้ากระชับความสัมพันธ์มิติใหม่"

21 พ.ย. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 439

เศรษฐกิจ , สัมมนา , ไทย-ยูเรเซีย , พาณิชย์ , fta"พาณิชย์" กระชับความสัมพันธ์ไทย-ยูเรเซีย จัดสัมมนา “ไทย-ยูเรเซีย : รุกหน้ากระชับความสัมพันธ์มิติใหม่” ภายหลังการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดสัมมนา ไทย-ยูเรเซีย : รุกหน้ากระชับความสัมพันธ์มิติใหม่  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
 
โดยมีนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาและมีนางทัตยานา วาโลวายา รัฐมนตรีด้านการบูรณาการและเศรษฐกิจมหภาคของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษ
 
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนา ไทย-ยูเรเซีย : รุกหน้ากระชับความสัมพันธ์มิติใหม่ ซึ่งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ภายหลังการลงนามจัดทำบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย (Memorandum of Cooperation between the Government of Kingdom of Thailand and the Eurasian Economic Commission : MoC) ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีด้านการบูรณาการและเศรษฐกิจมหภาคของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชีย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยการสัมมนาครั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกว่า 300 คน โดยมีวิทยากรจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลของประเทศสมาชิกยูเรเซียในประเทศไทย หอการค้าไทย-รัสเซีย เป็นต้น ร่วมขึ้นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และโอกาสทางการค้าของไทยในยูเรเซีย ซึ่งเป็นสหภาพศุลกากรที่ประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ รัสเซีย อาร์เมเนีย เบลารุส คีร์กีซ์ และคาซัคสถาน
 
นายบุณยฤทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันไทยให้ความสำคัญในการขยายการค้าการลงทุนกับยูเรเซีย โดยการลงนามจัดทำบันทึกความร่วมมือระหว่างไทยและยูเรเซีย จะเป็นช่องทางกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสาขาต่างๆ เช่น การค้าการลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายการแข่งขัน เป็นต้น เพื่อปูทางไปสู่การเจรจาความตกลงการค้าเสรี หรือเอฟทีเอ ระหว่างกันในอนาคต โดยยูเรเซียถือเป็นตลาดใหญ่ที่มีประชากรรวมกันกว่า 180 ล้านคน มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) รวมกันมูลค่ากว่า 4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ มีมูลค่าการค้ากับประเทศนอกกลุ่มกว่า 5 แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปี และเป็นกลุ่มประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงถือเป็นตลาดหนึ่งที่มีศักยภาพสำหรับไทย
 
การสัมมนาครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รู้จัก 5 ประเทศสมาชิกยูเรเซียมากขึ้น รวมทั้งประโยชน์ที่ไทยจะได้รับหลังจากการลงนามบันทึกความร่วมมือฯ โอกาสการค้าการลงทุน อุปสรรคทางการค้า และประสบการณ์ในการทำธุรกิจจริงในตลาดนี้ เนื่องจากเป็นตลาดใหม่ที่มีความสำคัญมากขึ้นต่อไทย และเป็นกลุ่มประเทศที่อยู่บนเส้นทางสายไหมของจีนที่เป็นความร่วมมือของประเทศตั้งแต่ฝั่งเอเชียถึงยุโรป การเดินหน้ารุกตลาดยูเรเซียรวมทั้งการพัฒนาไปสู่การจัดทำ FTA กับยูเรเซียในอนาคต จึงไม่ได้เป็นเพียงการขยายการค้าการลงทุนระหว่างทั้งสองฝ่าย แต่ยังเปิดโอกาสให้สินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานของไทยเข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่าของโลกได้อีกด้วย นายบุณยฤทธิ์ กล่าว
 
ทั้งนี้ สำหรับช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2561 ไทยและยูเรเซียมีมูลค่าการค้าระหว่างกัน 2,794.07 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 26.59 โดยไทยส่งออก 941.84 ล้านเหรียญสหรัฐ นำเข้า 1,852.53 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าที่ไทยส่งออกสำคัญ ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง อัญมณีและเครื่องประดับ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป และเครื่องยนต์ เป็นต้น สินค้าที่ไทยนำเข้าสำคัญ ได้แก่ น้ำมันดิบ ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ สินแร่โลหะ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เป็นต้น ในด้านการลงทุน ปี 2560 ประเทศสมาชิกยูเรเชียมีการลงทุนในไทย 376 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  2 โครงการ มูลค่า 2,713 ล้านบาท
 
ที่มา:กรุงเทพธุรกิจ
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/819041