สรุปประเด็นแถลงข่าว กกร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

07 ก.พ. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 1375

ค่าเงินบาท , ประมาณการเศรษฐกิจ , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าว , กกร.ง , ประชุม กกร.ทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวได้ที่ 4.1% โดยเป็นผลจากตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาส 4 ที่ถูกกระทบจากเรื่องส่งออกและการลงทุนภาครัฐ ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนยังรักษาระดับการเติบโตไว้ได้ดีและคาดว่าจะเป็นแรงหนุนเศรษฐกิจในปี 2562 ให้ขยายตัวได้ในกรอบประมาณการของ กกร. ที่ 4.0-4.3%
ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องสงครามการค้า และเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มเติบโตชะลอลง คาดว่าจะส่งผลให้การส่งออกของไทยในปี 2562 อาจขยายตัวชะลอลงมาอยู่ในกรอบประมาณการ กกร. ที่ 5-7% เทียบกับที่ขยายตัว 6.7% ในปี 2561
นอกจากนี้ กกร. มีความเป็นห่วงเรื่องค่าเงินบาทที่ยังมีแนวโน้มแข็งค่าในช่วงครึ่งปีแรก ซึ่งหากเงินบาทยังคงแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการส่งออกของไทยในปี 2562 ด้วย โดยนับตั้งแต่ต้นปี 2562 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น 3.4% แข็งค่ามากสุดเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาค เป็นรองเพียงค่าเงินรูเปียะห์อินโดนีเซียที่แข็งค่าขึ้น 3.7% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งการแข็งค่าของเงินบาท เป็นผลจากปัจจัยเงินดอลลาร์ฯ อ่อนค่าเพราะขาดแรงหนุน (หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณถึงโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยที่ลดทอนลง)
 
  1 Feb 2019 End of 2018 TYD-2019 %Chg. 2018 %Chg.
EUR/USD 1.1456 1.1467 -0.1 -4.7
GBP/USD 1.3079 1.2754 +2.7 -6.0
USD/JPY 109.5 109.96 +0.2 +3.1
USD/CHF 0.9956 0.9821 -1.4 -0.8
USD/THB 31.31 32.327 +3.4 -0.4
USD/KRW 1,119 1,111 -0.5 -4.3
USD/TWD 30.736 30.549 -0.5 -3.5
USD/SGD 1.35 1.3629 +1.0 -2.7
USD/PHP 52.268 52.56 +0.4 -5.1
USD/IDR 13,948 14,390 +3.7 -6.8
USD/MYR 4.0953 4.1335 +1.0 -3.3
USD/INR 71.255 69.7675 -2.6 -9.2
USD/CNY 6.7422 6.8785 +1.8 -5.7
USD/HKD 7.8496 7.8319 -0.2 -0.2
USD/VND 23,205 23,175 0.0 -2.1
USD/Index 95.579 96.173 -0.5 +4.6

ที่มา: Bloomberg

 

สำหรับเครื่องชี้เศรษฐกิจอื่นที่สำคัญคือ การท่องเที่ยว โดยคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในปี 2562 จะเติบโตในอัตราที่ใกล้เคียงกับในปี 2561 ที่ 7.5% ตามการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวในตลาดสำคัญ รวมทั้งนักท่องเที่ยวจีนที่น่าจะทยอยเห็นการฟื้นตัวอย่างชัดเจนมากขึ้น อันเป็นผลจากความร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง   
ในระยะข้างหน้า ที่ประชุม กกร. จะติดตามสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ผลการเลือกตั้งทั่วไปและการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ความคืบหน้าเรื่องข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน และความไม่แน่นอนเรื่อง Brexit ตลอดจนทิศทางการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาท เพื่อประเมินผลต่อเศรษฐกิจและธุรกิจไทยอย่างใกล้ชิดต่อไป
 
ประมาณการเศรษฐกิจของ กกร.
 
%YoY ปี 2560 คาดการณ์ ปี 2561 คาดการณ์ ปี 2562 (ณ ธ.ค. 2561)
GDP 3.9 4.1 (4.3) 4.0-4.3
ส่งออก 9.9 6.7* 5.0-7.0
เงินเฟ้อ 0.7 1.1 * 0.8-1.2

* ตัวเลขจริง และตัวเลขใน ( ) คือ ประมาณการเดิม

 

กกร. ขอเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานเพิ่มเติมเพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5 ดังนี้
 
1. การให้ความรู้และคำแนะนำในการปฎิบัติตนเมื่อเข้าพื้นที่เสี่ยง ผ่านสื่อทุกชนิด เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ เข้าถึงข้อมูลป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 โดยข้อมูลจะต้องออกจากแหล่งข้อมูลของรัฐบาลเพียงแหล่งเดียวเท่านั้น
2. มาตรการระยะสั้น ควรขอความร่วมมือภาครัฐ และภาคเอกชนในการมีมาตรการป้องกันและบรรเทาฝุ่นที่เหมาะสมในที่ก่อสร้าง ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เช่นการสเปรย์น้ำ การล้างล้อรถขนวัสดุก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น และการทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างเป็นประจำ
3. มาตรการระยะสั้น ควรขับเคลื่อนเรื่องการใช้ Biodiesel B20 ในรถบรรทุก โดยมีส่วนต่างราคาที่เหมาะสม เพื่อไม่เป็นภาระการชดเชยที่มากเกินควรสำหรับภาครัฐ
4. ผลักดันการใช้ Biodiesel B20 ในระยะยาวตามยุทธศาสตร์ปาล์มของประเทศ 
5. ผลักดันให้ภาครัฐมีนโยบายให้ใช้รถไฟฟ้า โดยกำหนดให้รถสาธารณะเป็นรถ EV (Electric Vehicle รถไฟฟ้า) โดยภาครัฐสนับสนุนการยกเว้นภาษีนำเข้าและภาษีสรรพสามิต อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
สุดท้าย กกร. มีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับบัญชีเดียวของ SME ในวันที่  7 มีนาคม 2562 เพื่อช่วยให้ SME เข้าใจในเรื่องบัญชีเดียวมากยิ่งขึ้น