ชงแผนการค้า5ปีให้ครม.พิจารณา

25 ก.พ. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 1361



พาณิชย์เตรียมเสนอยุทธศาสตร์การค้า 5 ปีให้ครม.พิจารณาเน้นพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรม เกษตร และบริการ 
 
น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การค้าไทย 5 ปี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมครม.พิจารณา เน้นการพัฒนาและจัดโซนนิ่งสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทย, การเพิ่มโปรดักส์สินค้าตัวใหม่ของกลุ่มอุตสาหกรรมมาเป็นจุดขาย โดยเฉพาะรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ และการเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการของไทย เป็นต้น เนื่องจากในปัจจุบันการค้าของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ ประเทศไทยมีคู่แข่งทางการตลาดจากหลายๆประเทศ ส่วนใหญ่เน้นตลาดจีน อาเซียน และสหรัฐ เป็นหลัก 
 
สำหรับสินค้าเกษตรนั้นสินค้าไทยเน้นการส่งออกไปตลาดจีนเป็นหลัก แต่ปัจจุบันประเทศเพื่อนบ้านของไทยก็สามารถพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรใกล้เคียงกับไทยและเน้นทำตลาดจีนเป็นหลักเหมือนกัน  ที่สำคัญการซื้อสินค้าของจีนจากประเทศต่างๆก็จะกระจายไปในหลายๆประเทศ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ และมีการเจรจาการทำบาร์เตอร์เทรดกันมาก เช่น การซื้อสินค้าเกษตร แลกกับการลงทุนสร้างเขื่อน รถไฟฟ้า และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ เป็นต้น
 
ที่มา : เดลินิวส์
https://www.dailynews.co.th/economic/694742