รัฐบาลระดมเอกชนวางแผนอนาคต

23 พ.ค. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 1406

เศรษฐกิจ , เอกชน , eec , กรอ.“สมคิด” ขอเอกชนไม่ต้องห่วงรัฐเปิดพื้นที่เอกชนมาร่วมมือแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนเข้ามา พร้อมยันยุทธศาสตร์ชาติยังเดินต่อเนื่อง ด้านเอกชนเสนอแนวทางขับเคลื่อนประเทศ 
 
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) นัดพิเศษ ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า ที่ประชุมได้ระดมความเห็นถึงแนวทางการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับอนาคต โดยจากนี้จะมีการจัดตั้งคณะทำงานชุดเล็กขึ้นมาร่วมกันทำงานต่อไป ขณะเดียวกันในประเด็นของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะยาว 20 ปี ที่ภาคเอกชนเสนอให้ขับเคลื่อนต่อนั้น รัฐบาลได้ยืนยันกับทางภาคเอกชนแล้วว่า ไม่ต้องกังวลกับเรื่องดังกล่าว เพราะไม่ว่ารัฐบาลไหนเข้ามาก็ต้องขับเคลื่อนยุทธสาสตร์ชาติต่อ รวมไปถึงความร่วมมือกับภาคเอกชนนั้น ทุกรัฐบาลก็ต้องการให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมมือด้วยอยู่แล้ว  
 
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ทาง ส.อ.ท.ได้จัดทำข้อเสนอมาให้รัฐบาลพิจารณาหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนานวัตกรรม ล่าสุดได้เสนอว่า ภาคเอกชนจะร่วมลงขันกันจัดตั้งกองทุนพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขึ้นมาเอง และให้รัฐช่วยสนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น หากเอกชนรายใดสบทบทุนเข้ามาในกองทุน ก็ให้นำค่าใช้จ่ายนั้นไปหักภาษีได้ 3 เท่า เบื้องต้นกองทุนดังกล่าวอาจมีขนาดกองทุนประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยกองทุนนี้จะสามารถบริหารงานได้คลองตัวกว่ากองทุนของภาครัฐ เพราะไม่ต้องติดขัดระเบียบข้อกฎหมายด้วย 
 
ที่มา: เดลินิวส์
https://www.dailynews.co.th/economic/710576