ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจ -การเมืองรุม ฉุดดัชนีเชื่อมั่นฯเม.ย.วูบ

29 พ.ค. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 1142"ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือนเม.ย.อยู่ที่ 47.8 ลดลง เหตุเอกชนกังวลเศรษฐกิจ การเมืองไม่นิ่ง แนะเร่งตั้งรัฐบาลใหม่เรียกความเชื่อมั่น"
 
นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย เดือนเม.ย.จาก 375 ตัวอย่าง พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย อยู่ที่ระดับ 47.8. ปรับลดลงจากเดือนมี.ค.62 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 48.4 โดยปัจจัยลบที่มีผลกระทบต่อดัชนีความเชื่อมั่น มาจากปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 62 เหลือ3% ความกังวลของประชาชนต่อการจัดตั้งรัฐบาล และความไม่ชัดเจนของทิศทางการเมืองในประเทศ , การส่งออกของไทยเดือนมี.ค.62 ลดลง 4.88% ที่มูลค่า 21,440 ล้านดอลลาร์, จำนวนนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ไม่ได้มีจำนวนมากอย่างที่คาดการณ์ไว้ และความกังวลต่อปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจไทย
 
อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการภาคธุรกิจได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้ 1. กำหนดทิศทางนโยบาย และแนวทางปฏิบัติของประเทศให้มีเสถียรภาพ 2.ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจ และควรมีมาตรการใหม่ๆ ที่จะมาช่วยเศรษฐกิจ โดยเป็นการกระตุ้นอย่างยั่งยืนและเห็นผลได้ชัดเจน 3.ผลักดันให้เกิดการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบการคาดหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่ต้องการให้เกิดการพัฒนาระบบคมนาคม เพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 4.สร้างความเชื่อมั่นที่ดีของภาครัฐต่อประชาชน และนักลงทุนต่างประเทศ 5.แก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน และขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนให้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการทำบัญชีครัวเรือน
 
ทางหอการค้าไทยประเมินภาพรวมเศรษฐกิจที่ยังคงมีหลายปัจจัยที่ยังกังวล โดยยังคาดว่าอัตราการเติบโตเศรษฐกิจของไทยในครึ่งปีแรกน่าจะโตเพียง 2.8-3% และครึ่งปีหลังน่าจะโต 3-4% ซึ่งศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจฯ มองว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะเติบโตเพียงแค่ 3.5% เท่านั้น สิ่งที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้ ในขณะนี้คือ การท่องเที่ยว เพราะจะมีต่างชาติมาเที่ยวไทยไม่น้อยกว่า 40 ล้านคน ส่งผลให้มีเม็ดเงินเข้ามาในประเทศ ขณะที่ปีนี้ภาคการส่งออกของไทยประสบปัญหาหลายด้าน ทำให้การส่งออกอาจไม่เติบโตจากเดิมที่คาดว่าจะโต 3-5% แต่จากผลกระทบสงครามการค้าและความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้การส่งออกของไทยปีนี้อาจติดลบได้
 
ที่มา: โพสต์ทูเดย์
https://www.posttoday.com/economy/590456