“กอบศักดิ์” มองไทยควรเร่งพัฒนาเชื่อมกลุ่ม GMS

14 มี.ค. 2561        จำนวนผู้เข้าชม 468

gms , นายกอบศักดิ์ ภูตระกูลนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ โอกาสใหม่ของการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงภายใต้การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สำคัญในภูมิภาค ในงาน 25 ปี แผนพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกินในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ GMS ความสำเร็จและอนาคตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง โดยระบุว่า ในรอบ 25 ปีที่ผ่านมา การรวมตัวภายในของกลุ่ม GMS มีความเข้มแข็งมากขึ้น มีการรวมตัวของสมาชิกที่มีความแตกต่างกันทั้งในเชิงกายภาพ การค้า การลงทุน และความเชื่อมโยงของประชาชนกับประชาชนกันเอง และที่น่าสนใจคือแนวโน้มการเติบโตของ GMS โดยเฉพาะโครงการต่างๆ การลงทุน การพัฒนาความเชื่อมโยงของประเทศต่างๆ เข้าด้วยกัน ถือเป็นโอกาสที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาครั้งใหม่ของความร่วมมือประเทศใน GMS ขณะที่ประเทศไทยอยู่ในจุดศูนย์กลางของ GMS ยิ่งมีการเชื่อมโยงครบทุกด้านจะทำให้ไทยได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้นในเรื่องการค้าขาย
 
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยควรพัฒนาให้มีการเชื่อมโยงแบบไร้พรมแดนมากขึ้น เร่งพัฒนาเรื่องด่านศุลกากร กระบวนการส่งสินค้าข้ามแดน การลงทุนข้ามประเทศ ที่สำคัญคือการพัฒนาบุคคลากร ซึ่งทั้งหมดจะทำให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวใน GMS
 
ที่มา : INN news
https://www.innnews.co.th/breaking-news/news_36935/