สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
รายนามโครงสร้างผู้บริหาร
นายกลินท์ สารสิน

นายกลินท์ สารสิน

ประธานกรรมการ
อีเมล์ : kalinp@scg.co.th
ที่อยู่ : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล

นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล

ประธานกิตติมศักดิ์
อีเมล์ : phongsakbwm@gmail.com
ที่อยู่ : บริษัท โรงงานทอผ้ากรุงเทพ จำกัด

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ

ประธานอาวุโส
อีเมล์ : isarav@mitrphol.com
ที่อยู่ : บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

นายสมเกียรติ อนุราษฎร์

นายสมเกียรติ อนุราษฎร์

กรรมการกิตติมศักดิ์
อีเมล์ : somkiat@spanmarine.com
ที่อยู่ : บริษัท สแปน มารีน จำกัด

นายไพรัช บูรพชัยศรี

นายไพรัช บูรพชัยศรี

รองประธานกรรมการ
อีเมล์ : phairush_b@pinsgroup.com
ที่อยู่ : บริษัท พิณสยาม จำกัด

นายภูมินทร์ หะรินสุต

นายภูมินทร์ หะรินสุต

รองประธานกรรมการ
อีเมล์ : bhumindr@haringroup.com
ที่อยู่ : บริษัท หะรินสุตขนส่ง จำกัด

ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

รองประธานกรรมการ
อีเมล์ : jingjai@loxley.co.th
ที่อยู่ : บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

นายวิชัย อัศรัสกร

นายวิชัย อัศรัสกร

รองประธานกรรมการ
อีเมล์ : purinud@gmail.com
ที่อยู่ : บริษัท เชียงเฮงอิเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด

นายสนั่น อังอุบลกุล

นายสนั่น อังอุบลกุล

รองประธานกรรมการ
อีเมล์ : sanan@srithaisuperware.com
ที่อยู่ : บริษัท ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

นายปรัชญา สมะลาภา

นายปรัชญา สมะลาภา

รองประธานกรรมการ
อีเมล์ : ps.samaphan@gmail.com
ที่อยู่ : บริษัท สมาพันธ์ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์

รองประธานกรรมการ
อีเมล์ : poj@andaman-food.com
ที่อยู่ : บริษัท เวลส แอนด์ โก ยูนิเวอร์ส (จำกัด)

นายสุรงค์ บูลกุล

นายสุรงค์ บูลกุล

รองประธานกรรมการ
อีเมล์ : surong.b@pttplc.com
ที่อยู่ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

นายสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล

นายสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล

รองประธานกรรมการ
อีเมล์ : sarojc@yourtbc.com
ที่อยู่ : บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

กรรมการเลขาธิการ
อีเมล์ : jiraphant_asv@thaivivat.co.th
ที่อยู่ : บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์

นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์

กรรมการรองเลขาธิการ
อีเมล์ : kasemsit@merchat.co.th
ที่อยู่ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์ จำกัด

นายพันธ์ พะเนียงเวทย์

นายพันธ์ พะเนียงเวทย์

กรรมการรองเลขาธิการ
อีเมล์ : pun.p@mama.co.th
ที่อยู่ : บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

นายกฤษณะ วจีไกรลาศ

นายกฤษณะ วจีไกรลาศ

กรรมการเหรัญญิก
อีเมล์ : kitv360@gmail.com
ที่อยู่ : หอการค้าจังหวัดนนทบุรี

นายไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร

นายไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร

กรรมการนายทะเบียน
อีเมล์ : kraisin_v@yahoo.com
ที่อยู่ : บริษัท เอราวัณ ฟามาซูติคอล รีเซิช แอนด์ ลาบอราตอรี่ จำกัด