การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2562

Nov 06, 2019        View 1068กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ครั้งที่ 11 : มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน  2562 เวลา 08.30-12.00 น.
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 
สถานที่ : Renaissance Hotels
 


  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date