ประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจระดับทวิภาคี ภายใต้กรอบ กกร. ครั้งที่ 1/2562

Jun 07, 2019        View 1235กิจกรรม กกร.

ประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจระดับทวิภาคี ภายใต้กรอบ กกร. ครั้งที่ 1/2562 มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3305 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date