ประชุม เรื่องพัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก

Sep 18, 2019        View 1119กิจกรรม กกร.
การประชุม เรื่องพัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date