ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 6/2563

Jun 10, 2020        View 299กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ครั้งที่ 6/2563 : มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น.
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสมาคมธนาคารไทย
 
สถานที่ :  Centara Grand 


  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date