ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 10/2563

Oct 07, 2020        View 141กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ครั้งที่ 10/2563 : มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น.
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 
สถานที่ :  Conrad Hotel Bangkok


  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date