ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง (กกร.) ประจำเดือนมิถุนายน 2563

May 18, 2020        View 455

ภาคเอกชน , ประชุม กกร. , กิจกรรม กกร.กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ (กกร.) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 : มีกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น.
 
ประธานที่ประชุม : เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย
 
สถานที่ :  Video Conference
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date