ประชุมคณะทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน (กระทรวงการคลัง) ครั้งที่ 4/2563

Jul 17, 2020        View 113กิจกรรม กกร.

ประชุมคณะทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน (กระทรวงการคลัง) ครั้งที่ 4/2563 มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2307 อาคารจรูญ ศรีบุญเรือง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date