ประชุมโครงการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนฯ

Jul 21, 2020        View 107กิจกรรม กกร.

ประชุมโครงการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนฯ มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date