ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา

Jul 21, 2020        View 992กิจกรรม กกร.

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date
NEWS