ประชุมคณะทำงาน กกร. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 3/2563

Jul 22, 2020        View 1191กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะทำงาน กกร. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 3/2563 มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 1014 (Bangchank) ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date
NEWS