ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ (กกร.) ประจำเดือนสิงหาคม 2563

Jul 24, 2020        View 1205กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ (กกร.) ประจำเดือนสิงหาคม 2563 : มีกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น.
 
ประธานที่ประชุม : เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย
 
สถานที่ :  Video Conference
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date
NEWS