ประชุมคณะอนุกรรมาธิการ CPTPP ด้านเศรษฐกิจ

Aug 03, 2020        View 1041กิจกรรม กกร.

ประชุมคณะอนุกรรมาธิการ CPTPP ด้านเศรษฐกิจ มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) 402 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date
NEWS