ประชุมโครงการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนฯ (จังหวัดขอนแก่น)

Aug 17, 2020        View 946กิจกรรม กกร.

ประชุมโครงการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนฯ มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมพลูแมนราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date
NEWS