ประชุมโครงการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนฯ (สุราษฎร์ธานี)

Sep 01, 2020        View 1054กิจกรรม กกร.

ประชุมโครงการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนฯ มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 1-2 กันยายน 2563 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดขอนแก่น  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date
NEWS