ประชุมคณะอนุกรรมาธิการ CPTPP ด้านเศรษฐกิจ

Aug 07, 2020        View 927กิจกรรม กกร.

ประชุมคณะอนุกรรมาธิการ CPTPP ด้านเศรษฐกิจ มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30-12.30 น. ณ อาคารรัฐสภา

Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date
NEWS