ประชุมจัดเตรียมข้อเสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

Aug 13, 2020        View 1023กิจกรรม กกร.

ประชุมจัดเตรียมข้อเสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชนและผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 17.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม

Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date
NEWS