ประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย ครั้งที่ 1/2563

Sep 18, 2020        View 956กิจกรรม กกร.

ประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย ครั้งที่ 1/2563 มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date
NEWS