ประชุมคณะทำงาน กกร. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 4/2563

Sep 28, 2020        View 889กิจกรรม กกร.

ประชุมคณะทำงาน กกร. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 4/2563 มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีคุณไพรัตน์ ตังคเศรณี เป็นประธานการประชุม  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date
NEWS